Brak pliku index.tpl templatki lub folderu. G³ówny plik pownien znajdowaæ siê w folderze templates/nazwa_twojego_szablonu